บทที่ 1 Wer sind Sie?
บทที่ 2 Was machen Sie?
บทที่ 3 Brauchen wir noch Bier?
บทที่ 4 Ich habe Hunger!
บทที่ 5 Wie komme ich zum Wat Phra-Kaew?
บทที่ 6 Holst du mich ab?
บทที่ 7 Vati, darf ich ...?
บทที่ 8 Liebst du ihn?
บทที่ 9 Mein erstes Notebook
บทที่ 10 Wem soll ich glauben?